Restschuld hypotheken geen 10 jaar maar 15 jaar aftrekbaar. Welk voordeel levert dit op?

Geplaatst op 24-09-2014

Al sinds 2013 is het mogelijk om een restschuld mee te financieren bij het afsluiten van een nieuwe hypotheek. Prettig, als je woning onder water staat (= je hypotheek hoger is dan je woningwaarde) maar je wilt toch verhuizen. Momenteel is het mogelijk om de rente over de restschuldlening maximaal tien jaar af te trekken. Op Prinsjesdag werd bekend dat deze periode vanaf 2015 wordt opgerekt naar vijftien jaar. Langer voordeel dus! Maar hoe zit het precies en wat levert dit op?

Je wilt verhuizen. Bijvoorbeeld omdat er sprake is van gezinsuitbreiding, je een nieuwe baan ver weg hebt of juist gaat scheiden. Maar, de waarde van jouw huis is door de woningmarktcrisis fors gedaald en dus verwacht je je woning met verlies te verkopen. Onder bepaalde voorwaarden is het gelukkig mogelijk dit verlies mee te financieren in een nieuwe hypotheek.

Hypotheek voordeliger dan reguliere lening
Wanneer je restschuld in een nieuwe hypotheek kan worden opgenomen, liggen je rentelasten een stuk lager dan wanneer de restschuld met bijvoorbeeld een persoonlijke lening zou bekostigen. Je inkomen dient uiteraard wel hoog genoeg te zijn om de extra rente en aflossing te kunnen betalen.

Restschuld vijftien i.p.v. tien jaar aftrekbaar
Momenteel is deze restschuldfinanciering tien jaar fiscaal aftrekbaar. Daarom moet een restschuld vaak ook in die tien jaar worden afgelost. Dat maakt de maandlast van die restschuld vaak onnodig hoog, en daarmee werd het aantal mensen dat in aanmerking kan komen voor restschuldfinanciering beperkt.

Vanaf 2015 komt hier verandering in. Vanaf dan is de hypotheekrente van de restschuld niet tien maar vijftien jaar aftrekbaar. Omdat je vijf jaar langer de tijd krijgt om af te lossen, dalen de bruto maandlasten die je kwijt bent aan de restschuldlening. De verlenging geldt voor restschulden die zijn ontstaan in de periode vanaf 29 oktober 2012 tot en met 2017.

Voordeel in 15 jaar aflossen = lagere bruto lasten
Hoewel je over vijftien jaar genomen een hoger bedrag kwijt bent aan rente, is het door de langere hypotheekrenteaftrek en de inflatie bijna net zo voordelig om de lening voor de restschuld in vijftien jaar af te betalen. Geef je de voorkeur aan lagere bruto maandlasten, dan is die keuze voor meer gespreid aflossen een prima optie.

Hypotheek mag boven de 103 procent van woningwaarde uitkomen
Wie een woning koopt mag hiervoor per 2015 een hypotheek afsluiten van maximaal 103 procent van de woningwaarde. Je restschuld hoeft echter niet in deze 103 procent opgenomen te zijn. Hoeveel je precies extra kunt lenen, bepaalt de bank die jou de hypotheeklening verstrekt.

Of jij in aanmerking komt voor restschuldfinanciering, is afhankelijk van je financiële ruimte, de hoogte van de nieuwe hypotheek die je wilt aangaan en tot slot van de bank waar je hypotheek wordt ondergebracht.

Meer weten over de mogelijkheden om een restschuld mee te financieren? Harry van der Pol van OZP financieel adviseurs verteld je er graag meer over.

Wilgenwende Dordrecht

Contactpersonen Wilgenwende

OZP Makelaars
Makelaar

OZP Makelaars