Uw kind helpen bij de aankoop van een woning. Maak voor 31 december 2014 nog gebruik van de verhoogde vrijstelling!

Geplaatst op 24-09-2014

Een veelgehoorde vraag is tegenwoordig:

Kan ik mijn kind helpen bij de aankoop van zijn woning? Het antwoord in het kort:

Ja, dat kan. U kunt een helpende hand bieden door een bedrag te schenken of te lenen. Voor schenken geldt een extra vrijstelling.

Schenken
Als u een groot bedrag aan uw kind schenkt, betekent dit dat uw kind vermogen krijgt. Uw kind kan dit gebruiken om een woning te kopen. De hypotheek is dan lager, waardoor hij of zij lagere maandlasten heeft. Of uw kind kan toch een woning kopen die net wat ruimer is. Kinderen hoeven geen schenkbelasting te betalen over de eerste € 5.141,- die zij van hun ouders ontvangen. Krijgen zij meer, dan betalen zij over dat deel 10 procent schenkbelasting tot een bedrag van € 118.254,-. Krijgen zij nog meer, dan betalen zij daarover 20 procent. U kunt ook de schenkbelasting voor uw kind voor uw rekening nemen.

Als het gaat om een schenking voor de woning, dan kan er een extra hoge vrijstelling gelden. De eenmalig extra verhoogde vrijstelling voor kinderen tussen 18 en 40 jaar (voor 2013 was dat tot 35 jaar) bedraagt € 51.407,-. Dit bedrag kan worden gesplitst in bedragen van € 24.676,- en € 26.731,-. Voor het laatste bedrag geldt de voorwaarde dat de schenking wordt gebruikt voor de eigen woning van het kind. Dit is onder meer voor de aankoop of verbouwing van een woning, maar ook voor een aflossing op de hypotheek. Voor het eerste bedrag geldt deze bestedingseis niet. De totale schenking moet wel in één kalenderjaar worden gedaan. Ook moet u(w kind) een beroep doen op de vrijstelling in de aangifte schenkbelasting.

Tijdelijke verhoogde vrijstelling in 2014!
In 2014 geldt een verruiming van de schenkingsvrijstelling tot € 100.000,-. Het moet gaan om een schenking voor de eigen woning (hoofdverblijf). Bijvoorbeeld voor de aankoop, verbouwing van de woning of voor de aflossing van een eigenwoningschuld.

Tijdelijk  
De verhoging van de vrijstelling is tijdelijk; tot 1 januari 2015. De vrijstelling geldt niet alleen voor schenkingen aan kinderen, maar ook voor schenkingen aan anderen (kleinkinderen, neven/nichten, niet-familieleden). Er is geen leeftijdseis.  Ook mag met een dergelijke schenking een eventuele restschuld worden afgelost. 

   Hebben kinderen in het verleden al van de verhoogde vrijstelling gebruikgemaakt voor een schenking van ouders? Dan wordt dat bedrag afgetrokken van het maximum van € 100.000,-. Ouders kunnen het restant nu alsnog onbelast schenken. 

Wilt u gebruik maken van deze regeling?  Het is dan belangrijk dat u dit doet voor 1 januari 2015. 

Voordelen

  • Uw kind kan een duurdere woning kopen of heeft lagere woonlasten.
  • De schenking kan niet gebruikt worden voor vluchtige, consumptieve bestedingen.
  • De schenking bespaart mogelijk erfbelasting voor uw kind.

Nadelen

  • Door de schenking kan er overwaarde ontstaan. Dan heeft de woning een hogere waarde dan de hypotheek. Bij een eventuele verhuizing is er over dit deel van de nieuwe hypotheek in principe geen renteaftrek meer mogelijk.
  • De schenking betreft een fors bedrag. Heeft u meerdere kinderen? Mogelijk moet u dan rekening houden met een eerlijke verdeling van uw vermogen.Lenen
Als u uw kinderen wilt helpen, maar in de toekomst weer zelf wilt beschikken over het geld, kunt u ook besluiten het geld niet te schenken maar te lenen. In dat geval kan het zo zijn dat uw kind voor zijn of haar woning niet bij een bank gaat lenen maar bij u. In beginsel heeft dat geen andere fiscale gevolgen. Ook dan is de hypotheekrente in principe gewoon aftrekbaar.

Voordelen

  • Met een ‘onderhandse lening’ bij u zijn mogelijk minder kosten en formaliteiten gemoeid dan met een bancaire lening.
  • De lening valt bij u in box 3 en de rente is bij uw kind in principe aftrekbaar in box 1. Hierdoor kan een financieel voordeel ontstaan op familieniveau.

Nadelen

  • U legt een deel van uw vermogen vast in de woning van uw kind. Dit bedrag kunt u niet zomaar terug krijgen.
  • U gaat een financiële relatie aan met uw kind voor een langere termijn. Dit kan ingewikkeld zijn als de situatie verandert. Denk aan een echtscheiding van uw kind.
  • Een lening beïnvloedt de leencapaciteit van uw kind. Dit is van belang bij een combinatie van overige leningen. Uw kind kan dus mogelijk minder lenen van de bank of andere kredietverstrekkers als er ook een lening door u wordt verstrekt.

Het is verstandig de afspraken over een lening vast te leggen in een akte. Dit kan onderhands. Vaak gaat het om een groot bedrag en dan is het verstandig de lening met een deskundige op te stellen. U kunt afspraken maken over onder meer het bedrag, de rente, looptijd van de lening en zekerheden. De Belastingdienst kan de gemaakte afspraken toetsen. Is de rente bijvoorbeeld te laag, dan kan er sprake zijn van een schenking.

Kiest u voor een schenking of een lening?
Een woning kopen en financieren is van grote invloed op de financiële positie van uw kind. Bent u als ouder in staat een helpende hand te bieden, dan kan dit de mogelijkheden voor uw kind verruimen. Een passend advies is maatwerk. Een aantal zaken van u en uw kind moet goed op elkaar afgestemd worden, waarbij ook fiscale gevolgen afgewogen moeten worden. Het is mogelijk een combinatie te maken tussen onderhands lenen, lenen van de bank en schenken.

Aan deze uitleg van “Uw kind helpen bij de aankoop van een woning” kunnen geen rechten worden ontleend. Voor verdere uitleg van de schenking regels en voorwaarden verwijzen wij u graag naar uw eigen financieel adviseur, bijvoorbeeld Harry van der Pol van OZP financieel adviseurs of de notaris.

Wilgenwende Dordrecht

Contactpersonen Wilgenwende

OZP Makelaars
Makelaar

OZP Makelaars